Har du brug for hjælp? Er der en voksen som gør dig ked af det? Du kan snakke med os om alt. Vi vil gerne hjælpe dig.

Børneretshjælpen er en Børneretshjælpsinstitution som hjælper alle børn i hele Danmark. Vi er den eneste Retshjælpsinstitution som kun hjælper børn. Børneretshjælpen kan ikke på nuværende tidspunkt blive godkendt af Justitsministeriet som en tilskudsberettiget retshjælpsinstitution. Børneretshjælpen er en specialiseret retshjælpsinstitution som yder målrettet og opsøgende retshjælp til børn. En retshjælpsinstitution kan kun blive godkendt hvis den yder retshjælp til alle borgere inden for alle retsområder. Vi har startet Børneretshjælpen fordi børn har svært ved, at benytte de almindelige retshjælpsinstitutioner og børn har ret til samme retssikkerhed som alle andre borgere. Vi ønsker at lovgivningen bliver ændret således at Børneretshjælpen kan blive en godkendt retshjælpsinstitution. Det er vigtigt at der er en retshjælpinstitution, som yder målrettet og opsøgende retshjælp til børn som er i en udsat position. Først når retshjælpen er målrettet børn, er hjælpen tilgængelig for børn.

Vi hjælper børn og skaber opmærksomhed på deres rettigheder og retssikkerhed. Vi vil aktivere, opruste andre til at fremme og beskytte børns rettigheder.
Vores mål er, at børn lever i en verden hvor deres rettigheder bliver anerkendt, respekteret og håndhævet.

Vi hedder Tanja og Susie og har begge arbejdet på børneområdet i mange år. Tanja har arbejdet i Retshjælpsinstitutioner som leder, Tanja har ligeledes arbejdet som børnejurist og advokatfuldmægtig med udelukkende børnesager. Susie er uddannet lærer, arbejdet som pædagog og er leder for flere institutioner. Susie har flere terapeutiske uddannelser, bl.a. kognitivterapeut og familieterapeut.
Vi har gennem vores forskellige arbejde, oplevet et stort behov for at børns retssikkerhed styrkes samt at flere får kendskab til børns rettigheder.
Vores arbejdsfokus er forebyggelse. Vi mener, at der skal laves flere tiltag omkring forebyggelse så børn ikke kommer i en risikosituation, hvor de bliver udsat for psykisk og fysisk vold eller seksuelle overgreb. Børn skal beskyttes både når de er hjemme, i institution, i skole eller deltager i fritidsaktiviteter.